Vi tar lek på allvar

Ett brett utbud av varumärken för dig som återförsäljare

Vi ställer hårda krav på våra leksaker. De ska vara säkra, hållfasta och fina.
Men det är minst lika viktigt att de lockar fram lusten att leka och lära.

I varje flicka finns en Pippi

Under hela 2020 och 2021 är vi partner till Rädda Barnen och deras kampanj Pippi of Today. Ett samarbete för att med gemensamma resurser skapa uppmärksamhet och samla in pengar till flickor på flykt.

Vi älskar när barn leker

Tillsammans med Vi föräldrar har vi tagit fram
Lekhandboken för att inspirera till mer lek.

Verktyg för återförsäljare

Content

Inspirerande innehåll till dina digitala kanaler