Vi tar lek på allvar

Ett brett utbud av varumärken för dig som återförsäljare

Vi ställer hårda krav på våra leksaker. De ska vara säkra, hållfasta och fina.
Men det är minst lika viktigt att de lockar fram lusten att leka och lära.

Vår vision: Glada, lekfulla barn i en trygg värld

Vi vill att fler barn ska få tillgång till en barndom full av lek och trygghet. Därför stödjer vi Childhoods viktiga arbete.

Vi älskar när barn leker

Tillsammans med Vi föräldrar har vi tagit fram
Lekhandboken för att inspirera till mer lek.

Verktyg för återförsäljare

Content

Inspirerande innehåll till dina digitala kanaler