Lek ger trygga barn

Därför är det viktigt för oss att vara med i kampen
för att fler barn ska få en trygg och lekfull barndom.

We love Childhood

Vår vision är glada, lekfulla barn i en trygg värld. Genom de leksaker vi säljer, har vi möjlighet att ge en tryggare och mer lekfull barndom även för de barn som lever under svåra förhållanden. Sedan 2017 stödjer vi därför World Childhood Foundation.

– Socialt engagemang har sedan många år tillbaka varit en viktig del av vår verksamhet. Vi vet att det går att göra skillnad, säger VD Jonas Aronsson.

World Childhood Foundation kämpar för att ge alla barn möjlighet att utvecklas till starka, trygga och ansvarsfulla människor. I 75 år har vi sett hur våra leksaker stimulerat barns lust att leka och lära. Genom vårt sociala engagemang kan vi göra samma sak, och mycket mer, för fler barn.

– Leken är så otroligt viktig för att barn ska utvecklas och må bra. Därför känns det särskilt bra för oss att få samarbeta med en leksakstillverkare, säger Paula Guillet de Montoux, generalsekreterare på World Childhood Foundation.

För Childhood står barnens rätt att vara barn alltid i centrum.

– Barn har en otrolig förmåga att repa sig trots att de gått igenom svåra saker, bara de får möjlighet att vara just barn och i det är leken en viktig del. Genom leken skapas trygga barn, säger Paula Guillet de Montoux.

World Childhood Foundation är en stiftelse som arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. De kämpar för att ge alla barn möjlighet att utvecklas till starka, trygga och ansvarsfulla människor. Arbetet fokuserar främst på de barn som ofta glöms bort; barn som lever på gatan, på institution eller i en familj där föräldrarna inte orkar vara det som barnet mest behöver – trygga vuxna. Barn som lever i utsatthet löper större risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp.

– Det viktigaste är att ge styrka och hjälp till de vuxna som finns i barnens närhet. De som kommer att finnas kvar under många år och vara viktiga personer i barnens liv, berättar Paula Guillet de Montoux.

Målet är att inga barn ska behöva utsättas för någon typ av övergrepp och därför stödjer Childhood projekt som fokuserar på just de här barnen.

Både Micki Leksaker och Childhood drivs av en optimism och vi ser att det går att göra skillnad, det har vi många exempel på. Läs mer om det senaste projektet här

MER OM CHILDHOOD

Vill du veta mer om Childhood? www.childhood.se

Tidigare samarbete

Under 10 år har Micki Leksaker haft ett nära samarbete med SOS Barnbyar. Totalt donerades 5,4 miljoner kronor genom olika projekt.