Samarbete med Barn- & fritidsprogrammet i Växjö

En bil fulllastad med leksaker från Micki har rullat in på Teknikums parkering. Leksakerna ska till Barn- och fritidsprogrammet där de ska användas i undervisningssyfte i deras unika övningsförskola. 

På övningsförskolan får elever som utbildar sig till barnskötare öva på att vara bland barn och testa nya metoder och lärandemoment. Eleverna får tack vare detta än mer praktisk träning än vad som redan ges i form av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Eleverna får en helhetssyn i utbildningen och får dessutom chans att visa och träna sina förmågor tillsammans med lärare och handledare från verksamheten.

Målet med övningsförskolan är att utöka kompetensen, både bland lärare och elever.
Det krävs ett nytänk med nya undervisningssätt och nytt material måste tas fram. På en förskola handlar det om att använda leken som ett sätt att lära. I övningsförskolan får eleverna chans att träna just dessa undervisningsmetoder och skolan är ständigt på jakt efter nytt material att använda.

”Att bjuda in barngrupper med handledare från närliggande förskolor i syfte att träna våra egna elever att nå kunskapskraven och testa nya metoder är i stort sett unikt för en gymnasieutbildning. Vi tror mycket på att detta kommer att stärka våra elevers kompetens och vi är otroligt nöjda med att kunna starta och utveckla detta samarbete med Micki Leksaker”, säger Ellinor Rydman, ämnesansvarig på Barn- och fridsprogrammet, Teknikum i Växjö.

Materialet från Micki Leksaker kommer nu användas i olika lärandesituationer.

Lek och lärande går hand i hand med läroplanen för förskolan. Med hjälp av lekmaterial från Micki Leksaker kan vi nu utveckla vår övningsförskola ännu mer med praktiskt lärande för våra elever. De ska planera, genomföra och utvärderar aktiviteter med barn från förskolor/skolor. Eleverna kan testa materialet i olika lärandesituationer och får öva sig på att bli duktiga pedagoger!”, säger Camilla, lärare på Barn- och fritidsprogrammet på Teknikum.

Till övningsförskolan har Micki Leksaker bidragit med produkter som stödjer lärandesituationer inom digitalisering och programmering, språk och berättande, rollek, konstruktion och kreativitet.

 

”Vi på Micki Leksaker är glada och stolta över att jobba ihop med övningsförskolan på Teknikum. Samhällets insats inom förskolan är viktig för oss alla. Att vi kan vara med att bidra känns fantastiskt kul och ligger i linje med Mickis samhällsansvar. På Micki Leksaker inriktar vi oss förstås på att våra leksaker skall vara roliga för barnen, dom skall också ha ett stort pedagogiskt innehåll. I fortsatt samverkan med övningsförskolan tror vi att vi kan få en bra dialog som gynnar vår produktutveckling och i slutändan våra framtida barn”, säger Staffan Lothsson ansvarig för Micki Leksakers utökade satsning på de nordiska förskole-/skolkunderna.