Micki Leksaker i samarbete med Ronald McDonald Barnfond

Den 25 april firas Alla Barns dag i Sverige. Det vill vi på Micki Leksaker AB uppmärksamma genom att skänka leksaker till Ronald McDonald Barnfond. Deras mål är att alla sjuka barn ska erbjudas möjligheten att ha sin familj nära under tiden de vistas på ett sjukhus långt hemifrån för specialistbehandling under en kortare eller längre tid. De strävar också efter att bygga familjeboende i närheten av samtliga svenska sjukhus som bedriver högspecialiserad barnsjukvård.

Leken är viktig för barnen som är sjuka, men naturligtvis även för syskonen. Det är ofta så att syskonen kommer i skymundan när en av familjemedlemmarna är sjuka. Föräldrar vittnar ofta om hur viktigt det är för syskonen att få en fristad, där de kan leka med varandra och andra barn. Återkoppling från personalen på de olika sjukhusen påvisar att Ronald McDonalds verksamhet har stor betydelse för hur barnen mår, det märks när de har varit på Ronald McDonald Huset och sedan kommer tillbaka till sjukhuset. Vi står för det friska i en tillvaro som annars fylls med sjukdom, kontroller, provtagningar och behandlingar.

I enlighet med deras mission så skapar och stöder vi initiativ som har en positiv påverkan på välbefinnandet hos sjuka barn och deras familjer. Genom lek hjälper vi till att skapa en trygg, kreativ och hemlik miljö, där hela familjen kan vara tillsammans, ha kul och detta ger en positiv inverkan på ett barns tillfrisknande. Tillsammans kan vi göra skillnad.