I kristider föds möjligheter

Det är nu ett halvår sedan paniken bröt ut. Bunkring av toapapper, livsmedel, handsprit och folktomma butiker. Det såg mörkt ut. Men kristider tvingar oss att tänka utanför boxen och att ändra våra beteende. Kreativiteten flödar och nya idéer lyfts fram och implementeras.

Micki Leksaker beslutade snabbt att ställa om till digitala kundmöten. Företagens showrooms förseddes med digital teknik och medarbetarna utbildades. Redan efter ett par veckor var distansmötena i full rullning.

”En hög servicegrad är avgörande för vår framgång. Den behöver ständigt utvecklas och som en del i detta ligger ett behov av att vi löpande får del av butiksdata kring försäljningen av våra produkter. Utifrån detta underlag kan vi både göra förslag på order men vi kan också föreslå sortimentsförändringar för att maximera försäljningen. En tät dialog med kunden är en nyckelfaktor.Här såg vi stora möjligheter med digitala möten och coronakrisen blev en katalysator för implementeringen”, säger Jonas Aronsson VD på Micki Leksaker.

Frekventa avstämningar möjliggörs när antalet fysiska besök reduceras och istället kompletteras med fler digitala möten i olika former.

Att hjälpa kunderna mer frekvent bygger på att antalet fysiska besök reduceras till förmån för digitala möten i olika former. Enkel logik egentligen, men som kräver ändrade beteenden från båda parter. Vårt mål är att våra återförsäljare ska uppleva att de får en högre servicegrad med ännu mer kvalitet”,fortsätter Jonas.

Micki Leksaker ser många fördelar med det förändrade arbetssättet. Genom webbkameror och teamsmöten från företaget showrooms blir det enkelt och för alla parter tidseffektivt att gå igenom hela sortimentet, produktnyheter, ställ och displayer. Kunder får en djup inblick i utbudet och inspiration kring hur varorna kan exponeras i butik. Då hela sortimentet finns tillgängligt finns det möjlighet att gå in på smådetaljer om specifika produkter i de fall kunden vill se närmar på något. Inte att glömma är de miljömässiga fördelarna.

Marcus Paalanen arbetar säljare på Micki Leksaker var först ut att köra i den nya mötesformen.

”En av fördelarna är att man direkt får ett ansikte på varandra när man har en inledande dialog. Detta genererar ett starkare samarbete direkt från början. Dessutom minskas antalet telefonsamtal och mailkonversationer i den fortsatta dialogen då man i digitala möten enklare kan ge direkta svar. En annan fördel är att kunden kan få inspiration om hur man exponerar produkterna på ett bra sätt i butiken. Med digitala möten blir man dessutom mer flexibel både utifrån tid, plats och antalet deltagare.” 

Marika Alm äger tre leksaksbutiker – en i Haninge, en i Skärholmen och en i Gävle. Samma dag som Corona slog till i Sverige var hon och tittade på lokal för den nya butiken i Gävle. Den första augusti öppnades den och har haft en bra start. En annan satsning under året har varit en ny lokal för butiken i Haninge. Från att hon tog över butiken på 80 kvadratmeter 2015 har den utökats i etapper. Först till 200 kvadratmeter och nu, mitt under coronakrisen, tackade hon ja till den nya lokalen på 400 kvadratmeter som kommer invigas den första oktober i år. Sedan januari i år har omsättningen i butiken i Haninge ökat med 10 %.

”De första veckorna vågade ingen gå ut men efter redan några veckor var flödet i butiken tillbaka. Barns födelsedagar, hemarbete och förskolor som var stängda gjorde att försäljningen återigen tog fart.”

I butiken på Skärholmen valde Marika att ha ordinarie öppettider och erbjuda hemleverans vilket visade sig vara framgångsfaktorer. ”Allt går att lösa bara man vill”, säger Marika. En förkylning tvingade henne att sitta i karantän under två veckor och då fick distansmötena en avgörande roll. De möjliggjorde att hon kunna planera och utföra inköp hemifrån.

”Den stora fördelen med digitala möten är helheten vilken är svår att få i ett fysiskt säljmöte i butik. Jag fick snabbt en inblick i hela sortimentet, ställ, display och inte minst produktnyheter. Alternativet i normala tider är att åka ut till leverantör och att besöka mässor men det tar mycket tid. Jag upplever att digitala möten i kombination med täta avstämningar via telefon fungerar minst lika bra och att det är så här jag vill jobba även i framtiden”, avslutar Marika.