För barn i våldutsatta områden är leken livsviktig.

Att bidra till att fler barn ska få en trygg och lekfull barndom har varit en ledsaga för Micki leksaker sedan företaget grundades. Samarbete med välgörande organisationer inleddes tidigt. En viktig partner har varit Childhood som liksom Micki ser värdet av lek. Nu tas nästa steg i samarbetet där Micki kommer bidra med leksaker till ett Childhoodprojekt i Sydafrika vars syfte är att skapa en trygg tillvaro för våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar.

Våldet mot kvinnor och barn i Sydafrika är utbrett och brutalt. 2008 grundade Lucinda Evans, organisationen Philisa Abafazi Bethu (PAB) för att hjälpa våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar och har med mångårigt stöd från Childhood kunnat stärka och skala upp sin verksamhet. Philisa Abafazi Bethu ligger i Lavender Hill, som är ett av de mest våldsutsatta områdena i Kapstaden. Under en lång tid har gängkrig gjort området osäkert. Philisa Abafazi Bethu erbjuder en trygg tillflyktsort för barn och kvinnor i Lavender Hill. Barnen får lära sig om sina rättigheter, får delta i musikundervisning, läxhjälp, danslektioner och kan även vara med på utflykter, läger, stödgrupper och stödsamtal. Föräldrarna engageras genom workshops, fokusgrupper och föräldramöten.

Philisa Abufazi Bethu har också ett skyddat boende för misshandlade kvinnor och deras barn. I det projekt som Childhood driver med dem har också ett antal jourmammor, som ska kunna ta hand om övergivna eller omhändertagna barn tills socialtjänsten kan ta över ansvaret, fått utbildning och stöd. Dessutom har Philisa under ett år arbetat holistiskt och intensivt med tio familjer för att bryta våldscykeln och förbättra förutsättningarna för både barnet och hela familjen. När Childhood 2019 firade 20 års-jubileum samlades pengar in för att investera i 23 containers, som ska användas till ett familjecenter där de ska finnas aktiviteter för barnen både inom- och utomhus.

Det var här Micki Leksaker kom in i projektet. I september i år planeras leksaker från Micki skickas ner till Lavender Hill och bidra till en lekfull miljö för dessa  utsatta familjer.

– Vår vision är glada, lekfulla barn i en trygg värld. Genom leken har vi möjlighet att ge en tryggare och mer lekfull barndom även för de barn som lever under svåra förhållanden. Sedan 2017 stödjer vi därför World Childhood Foundation. Vi har länge velat skänka leksaker på gräsrotsnivå direkt där de gör skillnad – att vi nu tar nästa steg att skänka leksaker direkt ner till Lucinda och PAB projektet i Sydafrika känns extra bra, säger Jonas Aronsson, VD Micki Leksaker AB.

Länkar till mer info om projektet:

https://www.fokus.se/2019/11/kvinnomorden-som-skakar-kapstaden-har-ar-aktivisten-som-fick-nog/

https://www.facebook.com/PhilisaAbafazi/